Close message buttonInformujemy, że strona korzysta z technologii cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z serwisu. Można wyłączyć tę funkcjonalność w opcjach przeglądarki, jednak wówczas nie bedzie dostępu do niektórych funkcji strony. Kliknij tę wiadomość by ją zamknąć.
Regulamin
Składanie próśb o modlitwę.


1. Prośbę o modlitwę (intencję) składa się tylko za pomocą formularza w zakładce [złóż prośbę]
2. Wszystkie złożone prośby są prezentowane na stronie i każdy ze Wstawienników modli się w tych intencjach.
3. Prośby o modlitwę złożone poza formularzem np: na adres kontaktowy e-mail, sms czy mms nie będą prezentowane na stronie Wstawienników.
4. Aby prośba została przyjęta należy wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza i zaakceptować regulamin.
5. Nie trzeba być pełnoletnim, aby móc złożyć prośbę o modlitwę.
6. Wszystkie składane prośby będą prezentowane na stronie internetowej w zakładce [prośby o modlitwę]. Jeżeli podczas składania prośby zaznaczono opcję „nie publikuj na stronie” to treść modlitwy nie będzie prezentowana i zostanie wyświetlona jako „intencja Panu Bogu wiadoma”.
7. Przed prezentacją prośby na stronie jej treść podlega wcześniejszej moderacji i akceptacji administratora. O przyjęciu prośby oraz jej moderacji i akceptacji składający otrzyma potwierdzający e-mail.
8. Podczas składania prośby, w polu formularza "imię" używamy tylko imienia, a w treści samej intencji nie podajemy ani nazwisk ani innych danych pozwalających zidentyfikować osobę ujętą w intencji lub osobę składającą intencję. W przypadku pojawienia się takich danych administrator usunie je z tekstu prośby, lub usunie całą prośbę.
9. Po przyjęciu próśb, ich moderacji i prezentacji na stronie administrator powiadomi o tym Wstawienników przez sms lub e-mail.
10. Zabrania się używania słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne, obraźliwe, szkodliwe społecznie i niemoralne.
11. Administrator zastrzega sobie możliwość edycji i korekty nieodpowiedniej treści w prośbie i świadectwach włącznie z ich usunięciem.
12. Prośby można składać za pomocą komputera, tabletu i telefonu.
13. Osoba składająca prośbę nie musi być Wstawiennikiem. W każdej chwili można złożyć prośbę o modlitwę wypełniając krótki formularz w zakładce [złóż prośbę].

Przystąpienie do grupy Wstawienników.

14. Jeżeli masz w swoim sercu pragnienie modlitwy za innych i chcesz wstawiać się za nich do Pana Boga w powierzonych naszej grupie prośbach to właśnie w tym miejscu możesz podjąć takie wyzwanie i zostać Wstawiennikiem.
15. Grupę Wstawienników tworzą osoby świeckie i duchowne będące członkami Kościoła Rzymskokatolickiego.
16. Osoba chcąca pozostać Wstawiennikiem nie musi być pełnoletnia, aczkolwiek dobrze by było, aby podjęta decyzja o przystąpieniu do naszej grupy wstawienniczej była decyzją dojrzałą. Bardzo młode osoby prosimy o rozpatrzenie tej decyzji wraz z rodzicami i/lub kapłanami w swoich parafiach.
17. Każda osoba pragnąca pozostać Wstawiennikiem musi się zarejestrować w serwisie i założyć konto. W tym celu w zakładce [zostań wstawiennikiem] należy wypełnić poprawnie wszystkie pola i zakceptować regulamin. O akceptacji danego konta decyduje administrator strony.
18. Konta z danymi fikcyjnymi bądź nieetycznymi będą natychmiast usuwane i nie zostaną zaakceptowane.
19. Wstawiennikiem może zostać każda osoba świecka i duchowna, która jest członkiem Kościoła Rzymskokatolickiego.
20. Każdego dnia zarejestrowany Wstawiennik, zobowiązuje się do podjęcia trudu modlitwy w powierzonych prośbach.
21. Nie ma specjalnych modlitw ani ich treść nie jest nikomu narzucana. Modlitwy nasze w intencji składanych próśb są indywidualne i kierowane bezpośrednio do Boga Ojca lub przez wstawiennictwo Matki Bożej, aniołów czy świętych.
22. Wszystko traktujemy w wolności i sumieniu każdego ze Wstawienników. Wszystko co robimy i każdą modlitwę, którą ofiarujemy w intencjach próśb czynimy w Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie i w chwale Boga Ojca.
23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w grupie Wstawienników, w każdej chwili po zalogowaniu można usunąć swoje konto. Wszystkie dane wprowadzone podczas zakładania konta zostaną usunięte.
24. W intencji powierzonych nam próśb będą odprawiane również Msze święte, o których informować będziemy na naszej stronie w zakładce [aktualności]. Wszystkie przesłane w tym czasie prośby będą złożone na ołtarzu podczas Eucharystii.
25. Wskazane jest, aby osoba wstawiająca się w modlitwie za innych często korzystała z Sakramentu Pokuty i przyjmowała Komunię Świętą najczęściej jak to tylko możliwe. Zalecamy również częstą adorację Najświętszego Sakramentu trwając w ciszy przed Panem Jezusem wielbiąc Go i dziękując Mu swoją obecnością za otrzymane łaski.
26. W odpowiedzi Pana Boga na naszą modlitwę i otrzymaniu po niej wszelkich łask, aby oddać chwałę Panu Bogu, zachęcamy do złożenia świadectwa. Można je złożyć na adres: admin@wstawiennicy.pl. Po moderacji zostanie ono umieszczone na stronie w zakładce [świadectwa]. Prosimy o przesyłanie świadectw z tego samego adresu email, z którego wysłana była wcześniej prośba.
27. Aktualna lista Wstawienników wyświetlona jest na stronie internetowej w zakładce [lista Wstawienników].
28. W przypadku naruszenia zasad regulaminowych administrator może w każdej chwili usunąć konto danej osoby.
29. Grupa prowadzi również fanpage na facebooku pod nazwą: [Wstawiennicy.pl - Katolicka Grupa Modlitewna].

Masz inne pytania napisz do nas email admin@wstawiennicy.pl